arrow-left-back

Notis Privasi Qoala

Pengenalan

Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ('Akta') dan peraturannya, notis ini dikeluarkan kepada semua pelanggan kami yang dihargai dan/atau bakal pelanggan. Notis ini akan memaklumkan anda atau hak anda berkenaan dengan data peribadi anda yang telah dan/atau akan dikumpul dan diproses oleh kami.

Pengumpulan data peribadi

Kami telah mengumpul dan akan mengumpul data peribadi anda untuk diproses oleh kami dan/atau bagi pihak anda dalam urusan semasa atau akan datang anda dengan Qoala Technology Sdn Bhd ('Qoala'), anak syarikatnya, syarikat bersekutunya ('kami' atau 'Syarikat'). Data peribadi anda membolehkan kami mencapai 'Tujuan' di sini yang berkaitan dengan perniagaan kami.

Maklumat data peribadi

 • 1. Nama;
 • 2. No. Kad Pengenalan;
 • 3. Jantina;
 • 4. Alamat e-mel;
 • 5. No telefon bimbit;
 • 6. No. pasport;
 • 7. Alamat IP;
 • 8. Imej (pegun/rakaman);
 • 9. Data peribadi yang sensitif; dan mana-mana
 • 10. Maklumat Pengenalan Peribadi (PII) yang ditakrifkan oleh undang-undang atau piawaian privasi antarabangsa.

Tujuan pengumpulan data peribadi

Qoala akan menggunakan data peribadi pelanggan untuk tujuan berikut termasuk tetapi tidak terhad kepada:
 • 1. Pengeluaran polisi insurans dan perkhidmatan berkaitan;
 • 2. Khidmat Pelanggan; dan
 • 3. Pemperibadian aktiviti jualan dan pemasaran.

Sumber data peribadi

Qoala boleh mendapatkan data peribadi pelanggan daripada sumber berikut termasuk tetapi tidak terhad kepada:
 • 1. Penyerahan oleh pelanggan kepada Qoala;
 • 2. Pemegang data lain yang telah diberi kuasa oleh pelanggan untuk berkongsi data dengan Qoala.

Pendedahan data peribadi

Kami mungkin mendedahkan data peribadi pelanggan kepada anak syarikat lain dalam kumpulan kami. Anak-anak syarikat ini akan menganggap data peribadi pelanggan sebagai sulit, menurut Dasar Privasi ini dan semua Perundangan Perlindungan Data yang berkenaan dan akan memproses data peribadi tersebut hanya untuk Tujuan dan dalam terma yang dinyatakan di sini. Kami bertanggungjawab ke atas data peribadi di bawah kawalan kami, termasuk data peribadi yang kami dedahkan kepada Vendor (sering dirujuk sebagai 'pemproses data'). Kami mengambil setiap langkah untuk menyediakan tahap perlindungan yang setanding untuk data peribadi sekiranya maklumat tersebut diproses oleh Vendor. Qoala komited untuk mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, khususnya, polisinya serta garis panduan dan perintah yang sepadan.

Keselamatan data peribad

Qoala menggunakan prosedur dan ciri keselamatan yang ketat untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan di mana mungkin. Data peribadi yang diberikan kepada Qoala melalui laman web kami atau melalui mana-mana Aplikasi, transaksi kad kredit dalam talian dilindungi semasa transit menggunakan penyulitan seperti Transport Layer Security (TLS). Apabila data peribadi disimpan oleh Qoala, kami menggunakan sistem komputer dengan akses terhad yang ditempatkan di kemudahan menggunakan langkah keselamatan fizikal. Data yang disimpan dalam perkhidmatan awan adalah bentuk yang disulitkan termasuk apabila kami menggunakan storan pihak ketiga. Tahap keselamatan data peribadi yang disimpan dalam persekitaran bukan elektronik juga dikendalikan dengan prosedur dan cara yang ketat.

Penggunaan Kuki

Kuki yang digunakan oleh Laman Web hanya dikaitkan dengan pengguna tanpa nama dan komputer mereka dan tidak memberikan data peribadi kepada pengguna. Sesetengah kuki digunakan oleh pihak ketiga untuk memberikan Qoala data tentang keberkesanan penglibatan dan promosinya. Kuki yang digunakan oleh Laman Web tidak sama sekali mengumpul data peribadi yang boleh digunakan untuk mengenal pasti pengguna tertentu. Selain itu, kuki adalah bersifat sementara, digunakan semata-mata untuk meningkatkan kecekapan penghantaran terakhir. Pengguna boleh mengkonfigurasi pelayar mereka untuk memberitahu mereka tentang penerimaan kuki dan untuk menghalang pemasangan mereka pada komputer mereka.

Pemindahan Data Peribadi

Kami sangat serius untuk menyediakan tahap perlindungan yang setanding untuk data peribadi sekiranya maklumat tersebut diproses atau digunakan di luar Malaysia oleh vendor atau pakar kami.

Tujuan pemasaran dan promosi

Selepas melanggan perkhidmatan kami, anda akan menerima e-mel pemasaran dan/atau promosi atau panggilan daripada kami, yang termasuk promosi bulanan dan maklumat mengenai acara akan datang. Jika anda tidak mahu menerima sebarang berita atau panggilan promosi, sila klik pautan 'nyahlanggan' di bahagian bawah e-mel dan anda akan dikecualikan daripada surat berita dan kenalan kami.

Kewajipan subjek data

Qoala perlu mengumpul dan menyimpan data peribadi pelanggan. Oleh itu, pelanggan juga wajib membekalkan data peribadi kepada kami dengan cara yang paling tepat. Jika pelanggan tidak memberikan kami data peribadi, Qoala tidak dapat memproses data peribadi bagi pihak pelanggan, untuk Tujuan yang dinyatakan dalam klausa 4 di sini, atau memberikan perkhidmatan kami dengan berkesan kepada pelanggan, dan semua perhubungan yang dicipta atau akan diwujudkan antara kami hendaklah kemudian ditamatkan dan tidak lagi berkuat kuasa serta-merta.

Hak subjek data

 • 1. Untuk meminta akses kepada data peribadi. Pelanggan mempunyai hak untuk meminta akses kepada data peribadi yang diproses oleh kami dengan notis yang munasabah. Permintaan akses boleh dibuat dalam talian dengan menghantar e-mel ke cs@qoala.my.
 • 2. Untuk meminta pembetulan data peribadi. Pelanggan mempunyai hak untuk meminta pembetulan dan/atau kemas kini data peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap atau ketinggalan zaman. Permintaan pembetulan boleh dibuat dalam talian dengan menghantar e-mel ke cs@qoala.my.
 • 3. Untuk mengehadkan pemprosesan data peribadi anda. Pelanggan berhak untuk mengehadkan pemprosesan data peribadi kami dengan menarik balik kebenaran yang diberikan sebelum ini secara nyata, dalam setiap kes, termasuk untuk tujuan pemasaran langsung tertakluk kepada sebarang sekatan undang-undang yang berkenaan, syarat kontrak dan dalam tempoh masa yang munasabah.

Perubahan kepada Dasar Privasi

Kami berhak untuk meminda Polisi Privasi ini dari semasa ke semasa tanpa notis awal. Kami menasihatkan anda menyemak tapak web kami untuk Polisi Privasi ini secara berkala. Sila lihat notis privasi kami di laman web, www.qoala.my.

Pengakuan dan Persetujuan

Dengan berkomunikasi, melibatkan diri dengan Qoala, atau menggunakan produk dan perkhidmatan Syarikat, anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami Notis ini dan bersetuju serta bersetuju dengan penggunaan, pemprosesan, pendedahan dan pemindahan data peribadi anda oleh Qoala seperti yang diterangkan dalam Notis ini. Sebarang e-mel yang dihantar Qoala kepada anda akan mengandungi pautan nyahlanggan automatik supaya anda boleh memilih keluar daripada senarai mel. Anda juga boleh menarik balik kebenaran anda melalui notis bertulis.

Pertanyaan dan aduan

Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut tentang data peribadi yang kami pegang atau cara maklumat anda dikumpul atau digunakan yang tidak dijawab oleh Notis Privasi ini, sila atau tulis kepada kami di:
 • Nombor Perhubungan: +60 11-5423 2787 (WhatsApp sahaja)
 • E-mel: cs@qoala.my
 • Alamat: Tingkat 8, Menara Korporat Menegak B, Avenue 10, The Vertical, 8 Jalan Kerinchi, Kg. Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Takaful Privacy Notice

AXA Syarikat Takaful Malaysia Takaful IKHLAS Zurich

Alamat

Unit A-39-02, Tower A, Menara UOA Bangsar
mail-icon
No.5, Jalan Bangsar Utama 1, Bangsar, 59000 Kuala Lumpur.
Qoala ialah ejen korporat yang berdaftar dengan syarikat insurans yang tersenarai dalam platform ini. Semua produk ditaja jamin oleh syarikat insurans yang sepadan. Semua syarikat insurans dalam platform kami dilesenkan di bawah FSA dan dikawal selia oleh BNM.

Copyright © 2023 Qoala | Qoala is a trademark of PT. Archor Technology Digital. Registered in the Directorate General of Intellectual Property of the Republic of Indonesia.