Penafian

penafianDengan mengakses Qoala App sebagi laman web yang menyediakan perkhidmatan teknologi insurans (insurtech) yang mudah dan berpatutan untuk semua orang supaya Anda dapat mencari pelbagai produk insurans untuk ketenangan fikiran Anda daripada risiko kewangan yang tidak dijangka, Anda, sebagai pelawat, perlu bersetuju dengan penafian di laman web ini.

Semua kandungan dalam Artikel Qoala adalah umum, bukan untuk tujuan peribadi. Semua kandungan mungkin berubah tanpa notis terlebih dahulu. Kesilapan menaip imej dan maklumat di laman web kami boleh dilaporkan melalui halaman kenalan yang disediakan.

Pautan ke Laman Lain

Jika Anda mengakses pautan ke tapak pihak ketiga, termasuk iklan, Anda boleh meninggalkan tapak Qoala yang Anda lawati dan beralih ke tapak yand Anda pilih. Oleh kerana kami tidak dapat mengawal aktiviti pihak ketiga, kami tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan Data Peribadi Anda oleh pihak ketiga tersebut, dan kami tidak dapat menjamin bahawa pihak ketiga akan mematuhi amalan privasi atau penafian yang sama seperti Qoala App.

Kami mengesyorkan agar Anda menyemal polisi privasi setiap laman web pihak ketiga yang Anda lawati. Jika Anda melawat laman web pihak ketiga yang disambungkan ke laman web Qoala, Anda harus membaca polisi privasi laman web tersebut sebelum menyediakan data peribadi.

Penggunaan Kandungan

Mana-mana blogger atau pemilik laman web adalah DILARANG SAMA SEKALI daripada menyalin, memetik beberapa atau semua maklumat tanpa memasukkan pautan sumber semua aset milik Qoala. Pautan yang digunakan mesti menyediakan pautan terus ke halaman yang dirujuk.

Dengan halaman Penafian ini, Qoala dikecualikan daripada sebarang tindakan dan pelanggaran yang terhasil daripada penggunaan maklumat di laman web ini. Sebarang tindakan menyalin atau membuat pendua maklumat tanpa termasuk sumber Qoala, akan diproses melalui Akta Perdagangan Elektronik 2006.

Peruntukan Undang-Undang

Orang ramai dan pembaca yang menggunakan berita dan artikel dari Artikel Qoala sanggup mengambil tanggungjawab sepenuhnya secara peribadi dan sepenuhnya atas penyalahgunaan dan kehilangan semua atau sebahagian daripada data peribadi dan atau kandungan dan untuk sebarang kenyataan, idea, pendapat, kesilapan, ketidaktepatan atau kekurangan kandungan yang telah diletakkan dan/atau disampaikan.

Pembaca bersedia untuk melepaskan Qoala, termasuk semua kakitangan di dalamnya dari mana-mana isu undang-undang yang timbul daripada memuatkan kandungan di Blog Qoala. Data dan/atau maklumat yang terdapat di Qoala hanya digunakan sebagai rujukan dan tidak dijangka untuk tujuan perdagangan, kewangan atau perniagaan, atau transaksi lain.

Walaupun usaha telah dibuat untuk memaparkan data dan atau maklumat secepat mungkin, Qoala dan semua rakan kongsi yang menyediakan data dan maklumat, termasuk pengurus halaman, tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan dan kelewatan dalam mengemas kini data atau maklumat, atau sebarang kerugian yang timbul daripada tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data atau maklumat yang dikemukakan oleh kami.

Maklumat Perhubungan

Jika Anda mempunyai sebarang pertanyaan atau cadangan mengenai Penafian ini, anda boleh menghubungi kami melalui cs@qoala.my* atau dengan melihat halaman footer di bahagian bawah halaman tapak.

Dimiliki oleh Qoala Technology Sdn Bhd © 2024 Pesan by Qoala Hak Cipta Terpelihara.
Malaysia Country +60